Πίσω από το «αμερικάνικο όνειρο»

Κατεβάζει ρολά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ

Πίσω από το «αμερικάνικο όνειρο»

Μια κοινωνία που πολλαπλασιάζει την φτώχεια, μια οικονομία σε βαθιά κρίση

και οι αντιφάσεις διαφόρων μονοπωλιακών ομάδων για την αντιμετώπισή της

«Λουκέτο» σε χιλιάδες μουσεία, εθνικά και ιστορικά μνημεία, σε εθνικά πάρκα, έως και τομείς της NASA, μέχρι το υπουργείο Άμυνας, τα ταμεία συνταξιοδότησης, την καθαριότητα, την έκδοση βίζας και διαβατηρίων κλπ. έβαλε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, θέτοντας σε διαθεσιμότητα 800.000 περίπου εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, από ένα σύνολο 2,1 εκατ.

Αιτία η καταψήφιση από τους «Ρεμπουμπλικάνους» του προτεινόμενου από τον Πρόεδρο Ομπάμα προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να καθυστερήσουν για τουλάχιστον έναν χρόνο την εφαρμογή του νέου συστήματος περίθαλψης και υγείας που πρότεινε ο Ομπάμα και που αφορά κάποια ψίχουλα ουσιαστικά για εξαθλιωμένους. Το οικονομικό έτος στις ΗΠΑ έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου και τα μέλη του Κογκρέσου θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013-2014. Αυτό μεταφράζεται σε διακοπή χρηματοδότησης για διάφορες υπηρεσίες του κράτους.

Εκτός όμως αυτού, υπάρχει μια άλλη πιο σημαντική διορία για την αμερικανική οικονομία, η ψηφοφορία, στο Κογκρέσο το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, για την αύξηση του επιπέδου δανεισμού της χώρας, που σήμερα ανέρχεται στα 16,7 τρισ. δολάρια, ζήτημα στο οποίο υπάρχει ή ίδια βαθιά διχογνωμία μεταξύ «Ρεμπουμπλικάνων» και «Δημοκρατικών» και που μπορεί να οδηγήσει την χώρα στην κήρυξη στάσης πληρωμών από τις 17 Οκτωβρίου.

«Το κράτος των ΗΠΑ, όπως το ξέραμε, τελείωσε», ήταν ένας από τους τίτλους εφημερίδων που σχολίαζαν με διάφορους τρόπους το γεγονός. Οι διάφοροι οίκοι («Moody’s» κλπ) ετοιμάζονται για την υποβάθμιση της αμερικάνικης οικονομίας.

Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση για τα τελευταία 17 χρόνια στην πρώτη οικονομία του κόσμου, ένας «πόλεμος» μέχρι τελικής πτώσεως (;) μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κογκρέσου και της Γερουσίας, με γνώμονα τα κομματικά συμφέροντα. Σίγουρα η όλη υπόθεση έχει να κάνει με τις αντιπαραθέσεις για τη διαχείριση ανάμεσα στα δύο κόμματα της αστικής τάξης. Σίγουρα οι αντιπαραθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με την προσπάθεια των «Ρεμπουμπλικάνων» να συνεχίσουν να κρατάνε τα ηνία του Κογκρέσου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2014, όταν θα κριθούν οι 435 έδρες του αλλά και 33 από τις 100 της Γερουσίας. Είναι επίσης πολύ πιθανό έως βέβαιο μέσα από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται να «τα βρούνε».

Εκείνο όμως που προκύπτει με μεγαλοπρέπεια, μέσα από τις εξελίξεις αυτές, είναι ότι πίσω από το πολυδιαφημιζόμενο «American dream», πίσω από την βιτρίνα, τα Χόλυγουντ, τους τηλεοπτικούς αστέρες και τα διάφορα «σόου», «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας». Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κοινωνία που βρίσκεται σε αποσύνθεση, που πετάει στον Καιάδα της φτώχειας, της νάρκωσης και της εγκληματικότητας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες της, με εκατομμύρια φτωχούς, πεινασμένους, άνεργους, άστεγους και ξεσπιτωμένους, μια οικονομία σε βαθύτατη κρίση, με ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος, που μπορεί να το αντιμετωπίζει με την ιμπεριαλιστική της ισχύ, με μεταφορά της κρίσης της σε άλλες ασθενέστερες-εξαρτημένες χώρες, όπως έκανε το 2008 με την «Lehman Brothers» ή με την έκδοση πληθωριστικού χαρτονομίσματος, που δεν γιατρεύει όμως την κρίση της αλλά την επαναφέρει διαρκώς.

Το Πρό­γραμ­μα Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κής Δια­τρο­φι­κής Βοή­θειας (SNAP-Obamacare) αποκαλύπτει

την σκοτεινή πλευρά του «αμερικάνικου ονείρου».

Δι­καιού­χοι του SNAP το 2013 εί­ναι πε­ρί­που 48 ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι, δη­λα­δή το 15% του πλη­θυ­σμού! Απευ­θύ­νε­ται σε οικο­νο­μι­κά α­σθε­νείς πολί­τες και οι­κο­γέ­νειες, ερ­γα­ζό­με­νους και μη, Αμε­ρι­κα­νούς ή αλ­λο­δα­πούς. Προϋπο­θέ­τει μη­νιαίο α­το­μι­κό ει­σό­δη­μα ή δυ­να­τό­τη­τα ει­σο­δή­μα­τος ως 800 δο­λά­ρια, με τουλάχιστον τρία προστατευόμενα μέ­λη ως 2.000 δο­λά­ρια και με προστατευόμενους υ­πε­ρή­λι­κες ή ΑΜΕΑ ως 3.000 δο­λά­ρια. Το πο­σό βοή­θειας κα­τ’ ά­το­μο ανέρχεται κα­τά μέ­σο όρο, σε 133 δο­λά­ρια μη­νιαίως και α­νά νοι­κο­κυ­ριό σε 280 δο­λά­ρια!

Η μείω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης για το Πρό­γραμ­μα κατά πε­ρί­που 40 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια για την ε­πό­με­νη δε­κα­ε­τία, που προ­τεί­νουν οι «Ρεπου­μπλι­κάνοι»,­ θα οδηγήσουν σε πε­ρι­κο­πές που θα αποκλεί­σουν α­πό τις πα­ρο­χές τέσ­σε­ρα ε­κα­τομ­μύ­ρια Αμε­ρι­κά­νους το 2014, θα μειώ­σουν το πο­σό για α­κό­μη 850.000, ενώ υ­πο­λο­γί­ζε­ται πως 210.000 μα­θη­τές δεν θα λαμ­βά­νουν σχο­λι­κά γεύ­μα­τα! Πα­ράλ­λη­λα, σε συνδυα­σμό με τα μέ­τρα που α­να­μέ­νο­νται τον Νοέμ­βριο, θα ε­πέλ­θει συ­νο­λι­κή μείωση 12% για κουπό­νια σί­τι­σης μέ­χρι το 2015. Η έκ­θε­ση Νο­εμ­βρίου 2012 της Υπη­ρε­σίας Απογρα­φών καταγράφει 16,1% του συ­νο­λι­κού πλη­θυ­σμού της χώ­ρας σε κα­τά­στα­ση φτώ­χειας.

Τα εσωτερικά αυτά προβλήματα της Αμερικάνικης οικονομίας που αναδεικνύονται από το «λουκέτο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ερμηνεύουν εν μέρει και τις αναδιπλώσεις των ΗΠΑ στην εξωτερική τους πολιτική (Συρία, Ιράν κλπ), αφού νέοι παρατεταμένοι πόλεμοι θα οξύνουν την κρίση και την οικονομική αιμορραγία. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός δεν θα οδηγηθεί σε νέους τυχοδιωκτισμούς, κάνοντας νέες επεμβάσεις ή νέους πολέμους.

Ούτε ότι η προβαλλόμενη ως ειρηνόφιλη, «ήπια» πολιτική Ομπάμα είναι καλύτερη από εκείνη των «γερακιών» του «Ρεμπομπλικανικού Κόμματος». Απλά είναι αντιθέσεις μεταξύ μονοπωλιακών ομάδων για την αύξηση των κερδών τους, για τον έλεγχο και την λεηλασία του παγκόσμιου πλούτου και διαφορετικοί τρόποι-τακτικές για την διαχείριση και την αντιμετώπιση της κρίσης, που έχουν σαν ενιαία στρατηγική την διατήρηση της παγκόσμιας ισχύος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

Άρθρο της εφ. "ΛΑΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ" (05-10-2013)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s